Начало > Възможности за работа > Агенции и институции > (F4E) Европейско съвместно предприятие за ITER и развитието на термоядрената енергия

(F4E) Европейско съвместно предприятие за ITER и развитието на термоядрената енергия

F4E осигурява европейското участие в ITER, най-голямото научно партньорство, което има за цел да докаже, че термоядреният синтез е жизнеспособен и устойчив източник на енергия. ITER обединява седем страни, представляващи половината от световното население — ЕС, Русия, Япония, Китай, Индия, Южна Корея и САЩ.

Стаж

Европейско съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия („термоядрен синтез за енергия“)

Местоположение (-я): Барселона (Испания), Кадараш (Франция), Гархинг (Германия)
Вид на договора: Стажант

Програмата за стажове на Съвместното предприятие "термоядрен синтез за енергия" (F4E) цели насърчаване на осведомеността, знанията и разбирането на неговата роля в проекта ITER и в европейския контекст, както и предоставяне на обучение на висшисти в областта на ядреното инженерство, физиката, администрацията и комуникациите.

Кой може да кандидатства: Граждани на една от държавите от ЕС или Швейцария със завършен университетски курс на обучение с продължителност поне 3 години (минимум бакалавърска степен) и с много добри познания по английски.

Продължителност: 4 — 9 месеца

Платен: Да. Около 1000 евро на месец плюс възстановяване на пътните разходи

Начални дати: Октомври

 

За повече информация: https://fusionforenergy.europa.eu/traineeships/