Úvod > PRACOVNÍ NABÍDKY > Institutions and agencies > (F4E) Společný podnik Fusion for Energy

(F4E) Společný podnik Fusion for Energy

Společný podnik F4E odpovídá za evropský příspěvek k výstavbě projektu ITER – největšího světového vědeckého partnerství, jehož cílem je demonstrovat, že jaderná syntéza je životaschopným a udržitelným zdrojem energie. V rámci projektu ITER působí sedm stran reprezentujících polovinu světové populace – EU, Rusko, Japonsko, Čína, Indie, Jižní Korea a Spojené státy.

Odborná stáž

Společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy (<i>Fusion for Energy</i> – F4E)

Lokalita/y: Barcelona (Španělsko), Cadarache (Francie), Garching (Germany)
Druh smlouvy: Stáže

Účelem našich stáží je rozšířit povědomí a znalosti o úloze společného podniku F4E v projektu ITER a v evropském kontextu a zároveň nabídnout možnost odborné přípravy absolventům vysokých škol v oblasti jaderného inženýrství, fyziky, správy a komunikace.

Kdo může podat přihlášku: Státní příslušníci členských států EU nebo Švýcarska, kteří dokončili minimálně bakalářské studium a mají velmi dobrou znalost angličtiny.

Doba trvání stáže: 4 až 9 měsíců

Plat: ano, přibližně 1 000 eur měsíčně a proplacení cestovních výdajů

Datum zahájení stáže: říjen

 

Více informací: https://fusionforenergy.europa.eu/traineeships/