Etusivu > Deiseanna fostaíochta > Institutions and agencies > (F4E) An Comhghnóthas Eorpach um ITER agus um Fhuinneamh Comhleá a Fhorbairt

(F4E) An Comhghnóthas Eorpach um ITER agus um Fhuinneamh Comhleá a Fhorbairt

Is faoi F4E atá sé cuidiú le ITER ar son na hEorpa. Is é ITER an chomhpháirtíocht is mó ar domhan a bhfuil sé mar aidhm aige a thaispeáint gur foinse fuinnimh inbhuanaithe agus inmharthana é an comhleá. In ITER, tugtar le chéile seacht bpáirtí atá ag déanamh ionadaíocht ar leath den daonra domhanda – an tAontas Eorpach, an Rúis, an tSeapáin, an tSín, an India, an Chóiré Theas agus na Stáit Aontaithe.

Tréimhsí oiliúna

An Comhghnóthas Eorpach um ITER agus um Fhuinneamh Comhleá a Fhorbairt (F4E)

Áit(eanna): Barcelona (an Spáinn), Cadarache (an Fhrainc), Garching (an Ghearmáin)
Cineál an chonartha: Oiliúnaí

Is é is aidhm do na tréimhsí oiliúna a thairgeann F4E ná feasacht, eolas agus tuiscint a chothú ar an ról atá ag F4E sa tionscadal ‘ITER’ agus san Eoraip go ginearálta, agus ina theannta sin, oiliúint a chur ar chéimithe ollscoile i réimse na hinnealtóireachta núicléiche, na fisice, an riaracháin agus na cumarsáide.

Cé atá incháilithe? Náisiúnaigh de Bhallstát den Aontas Eorpach agus den Eilvéis, a bhfuil cúrsa ollscoile trí bliana ar a laghad déanta acu, ar baineadh céim bhaitsiléara ar a laghad amach dá bharr, agus Béarla ar a dtoil acu.

Fad ama: 4-9 mí

Pá: Is tréimhse oiliúna ar pá é seo. Tuairim agus €1,000 sa mhí an pá, maille le haisíocaíocht costas taistil.

Dátaí tosaigh: Deireadh Fómhair

 

Tuilleadh eolais: https://fusionforenergy.europa.eu/traineeships/