Strona główna > Możliwości zatrudnienia > Institutions and agencies > (F4E) Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej

(F4E) Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej

F4E odpowiada za zarządzanie europejskim wkładem w realizację ITER – międzynarodowego projektu, którego celem jest wykazanie, że energia termojądrowa jest realnym źródłem energii alternatywnej. ITER łączy siedem stron reprezentujących połowę ludności świata − UE, Rosję, Japonię, Chiny, Indie, Koreę Południową i Stany Zjednoczone.

Staż

Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (Fusion for Energy)

Lokalizacja: Barcelona (Hiszpania), Cadarache (Francja), Garching (Niemcy)
Typ umowy o pracę: Stażysta

Celem programu staży organizowanych przez Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (F4E) jest szerzenie wiedzy na temat roli F4E w projekcie ITER i w kontekście europejskim, jak też ogólne propagowanie i przybliżanie tych zagadnień. Staże w dziedzinie inżynierii atomowej, fizyki, administracji i komunikacji są skierowane do absolwentów szkół wyższych.

Kto może się zgłosić: Obywatele państw członkowskich UE lub Szwajcarii, którzy posiadają dyplom ukończenia co najmniej trzyletnich studiów wyższych (co najmniej dyplom licencjata) oraz bardzo dobrze władają językiem angielskim.

Czas trwania: Od 4 do 9 miesięcy

Staż płatny: Tak – około 1 000 euro miesięcznie oraz zwrot kosztów podróży

Terminy rozpoczęcia stażu: Październik

 

Więcej informacji: https://fusionforenergy.europa.eu/traineeships/