Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Institutions and agencies > (F4E) Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy

(F4E) Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy

F4E je zodpovedný za poskytovanie príspevkov EÚ do ITER, najväčšej svetovej vedeckej spolupráce, ktorá má za cieľ ukázať, že jadrová syntéza je životaschopný a udržateľný zdroj energie. ITER združuje sedem účastníkov, ktorí zastupujú polovicu svetovej populácie - EÚ, Rusko, Japonsko, Čínu, Indiu, Južnú Kóreu a Spojené štáty.

Stáž

Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy (spoločný podnik Fusion for Energy)

Miesto(-a): Barcelona (Španielsko), Cadarache (Francúzsko), Garching (Nemecko)
Druh zmluvy: Stážisti

Cieľom programu stáží Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy (F4E) je podpora povedomia, znalostí a porozumenia, pokiaľ ide o úlohu F4E v rámci projektu ITER aj európskeho kontextu, ako aj poskytnutie odbornej prípravy absolventom vysokoškolského vzdelania v oblasti jadrového inžinierstva, fyziky, správy a komunikácií.

Kto sa môže prihlásiť: Štátni príslušníci jedného z členských štátov EÚ alebo Švajčiarska, ktorí absolvovali minimálne 3 roky vysokoškolského štúdia (aspoň bakalársky stupeň) a majú veľmi dobrú znalosť anglického jazyka.

Trvanie: od 4 do 9 mesiacov

Platená stáž: Áno. Približne 1 000 EUR mesačne a náhrada cestovných nákladov

Dátum nástupu: október

 

Ďalšie informácie: https://fusionforenergy.europa.eu/traineeships/