Начало > Възможности за работа > Агенции и институции > (ЕЦМНН) Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании

(ЕЦМНН) Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании

ЕЦМНН предоставя на ЕС и неговите държави членки фактологичен преглед на европейските проблеми, свързани с наркотиците, и солидна база от данни за подпомагане на дебата за наркотиците. Днес центърът осигурява на лицата, разработващи политики, данните, които са им необходими за изготвянето на основани на факти закони и стратегии. Той също така помага на специалистите и практикуващите в областта да набелязват добри практики и нови области на изследвания.

Местоположение (-я): 

Стаж

Европейски център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите

Местоположение (-я): Лисабон (Португалия)
Вид на договора: Стажант

Стажовете в Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите имат за цел да предоставят на стажантите практически познания за функционирането на една европейска агенция.

Кой може да кандидатства: Лица с висше образование, които са граждани на държави от ЕС, Норвегия и Турция

Продължителност: 3—8 месеца 

Заплащане: В зависимост от бюджета

Начални дати: Текущо

За повече информация: http://www.emcdda.europa.eu/about/jobs