Úvod > PRACOVNÍ NABÍDKY > Institutions and agencies > (EMCDDA) Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost

(EMCDDA) Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost

EMCDDA poskytuje EU a jejím členským státům faktický přehled o drogové problematice a pevnou vědomostní základnu pro diskusi o drogové problematice. V současné době poskytuje tvůrcům politik informace nezbytné k vypracování informovaných právních předpisů a strategií týkajících se drogové problematiky. Pomáhá rovněž odborníkům a lidem pracujícím v terénu sdílet osvědčené postupy a připravovat nové oblasti výzkumu.

Odborná stáž

Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA)

Lokalita/y: Lisabon (Portugalsko)
Druh smlouvy: Stáže

Cílem stáží v centru EMCDDA je předat školeným osobám praktické znalosti o fungování evropské agentury.

Kdo může podat přihlášku: absolventi vysokých škol, kteří jsou občany členského státu EU, Norska nebo Turecka

Doba trvání: 3-8 měsíců 

Placená stáž: podle rozpočtu

Datum zahájení: probíhá

Více informací: http://www.emcdda.europa.eu/about/jobs