Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Institutions and agencies > (ΕΚΠΝΤ) Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας

(ΕΚΠΝΤ) Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας

Το ΕΚΠΝΤ παρουσιάζει στην ΕΕ και στα κράτη μέλη της τα πραγματικά προβλήματα των ναρκωτικών στην Ευρώπη και παρέχει μια αξιόπιστη βάση δεδομένων για την προώθηση του διαλόγου σχετικά με αυτά τα προβλήματα. Επίσης, προσφέρει στους πολιτικούς ιθύνοντες τα δεδομένα που χρειάζονται για την κατάρτιση τεκμηριωμένων νόμων και στρατηγικών για τα ναρκωτικά και βοηθά όσους εργάζονται σε αυτόν τον τομέα να εντοπίζουν βέλτιστες πρακτικές και νέους τομείς έρευνας.

Πρακτική άσκηση

Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ)

Τόπος/οι:: Λισαβόνα (Πορτογαλία)
Είδος σύμβασης: Ασκούμενος

Σκοπός της πρακτικής άσκησης στο ΕΚΠΝΤ είναι να εξοικειωθούν οι ασκούμενοι με τις εργασίες ενός ευρωπαϊκού οργανισμού.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: Πτυχιούχοι πανεπιστημίου υπήκοοι κρατών μελών της ΕΕ, της Νορβηγίας και της Τουρκίας

Διάρκεια: 3-8 μήνες 

Αμειβόμενη θέση: Ανάλογα με τον προϋπολογισμό

Ημερομηνίες έναρξης: Σε εξέλιξη

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.emcdda.europa.eu/about/jobs