Avaleht > Töövõimalused > Institutions and agencies > (EMCDDA) Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus

(EMCDDA) Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus annab ELile ning selle liikmesriikidele faktilise ülevaate narkootikumidega seotud probleemidest Euroopas ning tugeva tõendibaasi selleteemalisteks aruteludeks. Keskus pakub poliitikakujundajatele vajalikke andmeid narkootikumialaste õigusaktide ja strateegiate väljatöötamiseks. Samuti aitab keskus asjaomase valdkonna spetsialistidel ja töötajatel välja selgitada head tavad ning uued uurimisvaldkonnad.

Asukoht(asukohad): 

Praktika

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA)

Asukoht(asukohad): Lissabon (Portugal)
Lepingu liik: Praktikant

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse (EMCDDA) praktika eesmärk on pakkuda praktilisi teadmisi Euroopa ameti töö kohta.

Kes saavad kandideerida? Ülikoolilõpetanud, kes on ELi liikmesriikide, Norra või Türgi kodanikud

Kestus: 3–8 kuud 

Tasustatud: sõltub eelarvest

Alguskuupäevad: selguvad jooksvalt

Lisateave: http://www.emcdda.europa.eu/about/jobs