Strona główna > Możliwości zatrudnienia > Institutions and agencies > (EMCDDA) Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii

(EMCDDA) Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii

Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii dostarcza UE oraz krajom UE rzeczowego przeglądu europejskich problemów związanych z narkotykami oraz solidnych podstaw naukowych w celu stymulowania debaty na ten temat. Osobom odpowiedzialnym za kształtowanie polityki udostępnia dane niezbędne do opracowywania przepisów prawa i strategii w dziedzinie narkotyków. Pomaga również specjalistom działającym w tym zakresie w określeniu najlepszych praktyk oraz nowych obszarów badań.

Lokalizacja: 

Staż

EMCDDA – Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii

Lokalizacja: Lizbona (Portugalia)
Typ umowy o pracę: Stażysta

Staże w EMCDDA mają umożliwić uczestnikom zdobycie praktycznej wiedzy na temat funkcjonowania agencji europejskiej.

Kto może się zgłosić: Absolwenci uczelni wyższych, którzy są obywatelami państw członkowskich UE, a także Norwegii i Turcji

Czas trwania: Od 3 do 8 miesięcy 

Staż płatny: W zależności od dostępnych środków budżetowych

Terminy rozpoczęcia stażu: Brak stałych terminów

Więcej informacji: http://www.emcdda.europa.eu/about/jobs