Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Institutions and agencies > (EMCDDA) Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť

(EMCDDA) Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť

EMCDDA poskytuje EÚ a jej členským štátom faktický prehľad o európskej drogovej problematike a spoľahlivé dôkazy na podporu diskusie o drogách. Politickým činiteľom v súčasnosti ponúka údaje, ktoré sú potrebné na vypracovanie kvalifikovaných právnych predpisov a stratégií týkajúcich sa drog. Centrum takisto pomáha odborníkom a ľuďom z praxe, ktorí pracujú v tejto oblasti, identifikovať osvedčené postupy a nové oblasti výskumu.

Stáž

Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA)

Miesto(-a): Lisabon (Portugalsko)
Druh zmluvy: Stážisti

Cieľom stáží v rámci centra EMCDDA je poskytnúť účastníkom praktické znalosti o fungovaní európskej agentúry.

Kto sa môže prihlásiť: Absolventi vysokých škôl, ktorí sú občanmi členských štátov EÚ, Nórska a Turecka

Trvanie: 3 mesiace – 8 mesiacov 

Platená stáž: V závislosti od rozpočtových prostriedkov

Dátumy nástupu: Priebežne

Ďalšie informácie: http://www.emcdda.europa.eu/about/jobs