Úvod > PRACOVNÍ NABÍDKY > Institutions and agencies > (EMSA) Evropská agentura pro námořní bezpečnost

(EMSA) Evropská agentura pro námořní bezpečnost

Agentura EMSA odpovídá za omezení nebezpečí námořních nehod a znečištění moří z lodí.

Odborná stáž

Stáže

Lokalita/y: Lisabon (Portugalsko)
Druh smlouvy: Stáže

Cílem programu stáží je umožnit stážistům získat pracovní zkušenost v oblasti právních předpisů pro námořní bezpečnost, reakce na znečištění moře a spolupráce mezi členskými státy v oblasti bezpečnosti na moři. Stáže umožňují získání praktických zkušeností prostřednictvím účasti na práci agentury a využití znalostí, které získali během akademických studií nebo profesní dráhy v oblasti námořní bezpečnosti, komunikaci nebo správy, přímo v praxi.

Kdo může podat přihlášku: Státní příslušníci členských států EU, Islandu, Norska a kandidátských zemí využívajících předvstupní strategie, kteří mají dobrou znalost angličtiny. Uchazeči musejí mít ukončený první cyklus vyššího vzdělání (vysokoškolského vzdělání) a mít plnohodnotný titul.

Doba trvání: 3–6 měsíců

Placená stáž: ano (stanovuje se případ od případu)

Datum zahájení: 1. březen nebo 1. říjen

Více informací: http://emsa.europa.eu/jobs/vacancies.html