Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Institutions and agencies > (EMSA) Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα

(EMSA) Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα

Ο EMSA είναι υπεύθυνος για τη μείωση των κινδύνων θαλάσσιων ατυχημάτων, καθώς και της θαλάσσιας ρύπανσης από τα πλοία.

Πρακτική άσκηση

Πρακτική άσκηση

Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων: 09/06/2022 - 12:00
Προθεσμία: 30/06/2022 - 18:00(Ώρα Βρυξελλών)
Τόπος/οι:: Λισαβόνα (Πορτογαλία)
Είδος σύμβασης: Ασκούμενος

Σκοπός του προγράμματος πρακτικής άσκησης είναι να αποκτήσουν οι ασκούμενοι εργασιακή εμπειρία όσον αφορά τη νομοθεσία για την ασφάλεια στη θάλασσα, την αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης και τη συνεργασία των κρατών μελών σε θέματα ασφάλειας στη θάλασσα. Η ενδοϋπηρεσιακή πρακτική άσκηση δίνει στους ασκούμενους τη δυνατότητα να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία μέσω της εργασίας τους και να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους σε θέματα θαλάσσιας ασφάλειας, επικοινωνίας ή διοίκησης, τις οποίες απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών ή της επαγγελματικής σταδιοδρομίας τους.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: Υπήκοοι κρατών μελών της ΕΕ, της Ισλανδίας, της Νορβηγίας και των υποψηφίων χωρών που επωφελούνται από προενταξιακή στρατηγική, οι οποίοι γνωρίζουν καλά τα αγγλικά. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει τον πρώτο κύκλο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (πανεπιστημιακές σπουδές) και να έχουν λάβει πτυχίο.

Διάρκεια: 6-12 μήνες

Αμειβόμενη θέση: Ναι, κατά περίπτωση.

Ημερομηνίες έναρξης: 1η Σεπτεμβρίου

Περισσότερες πληροφορίες: http://emsa.europa.eu/jobs/vacancies.html