Avaleht > Töövõimalused > Institutions and agencies > (EMSA) Euroopa Meresõiduohutuse Amet

(EMSA) Euroopa Meresõiduohutuse Amet

Euroopa Meresõiduohutuse Ameti ülesanne on vähendada mereõnnetuste hulka ja laevade põhjustatud merereostust.

Asukoht(asukohad): 

Praktika

Praktika

Asukoht(asukohad): Lissabon (Portugal)
Lepingu liik: Praktikant

Praktikaprogrammi eesmärk on anda praktikantidele töökogemus seoses mereohutust reguleerivate õigusaktide, merereostuse vähendamise ning liikmesriikide mereohutusalase koostööga. Töökohal toimuva väljaõppe käigus saavad praktikandid praktilisi töökogemusi ja rakendavad mereohutuse, mereside või merendusvaldkonna haldusega seotud õpingute või tööelu jooksul omandatud teadmisi.

Kes saavad kandideerida? ELi liikmesriikide, Islandi, Norra ja ühinemiseelse strateegia raames abi saavate kandidaatriikide kodanikud, kellel on hea inglise keele oskus. Kandidaadid peavad olema lõpetanud kõrghariduse esimese astme õpingud (ülikooliõppe) ja omandanud sellele vastava kraadi.

Kestus: 3–6 kuud

Tasustatud: jah. Määratakse kindlaks vastavalt üksikjuhtudele.

Alguskuupäevad: 1. märts ja 1. september

Lisateave: http://emsa.europa.eu/jobs/vacancies.html