Home > Job opportunities > Institutions and agencies > (EMSA) Euroopan meriturvallisuusvirasto

(EMSA) Euroopan meriturvallisuusvirasto

EMSA pyrkii toiminnallaan pienentämään meriliikenteen onnettomuuksien ja meren saastumisen riskejä.

Toimipaikat: 

Työharjoittelu

Euroopan meriturvallisuusvirasto (EMSA)

Hakuaika alkaa: 03/10/2018
Määräaika: 03/11/2018 - 00:59(Brysselin aikaa)
Toimipaikat: Lissabon (Portugali)
Sopimuksen tyyppi: Harjoittelijat

Harjoittelijoille tarjotaan mahdollisuus hankkia työkokemusta tehtävistä, jotka liittyvät meriturvallisuuslainsäädäntöön, merten saastumisen torjuntaan ja EU:n sisäiseen merialan yhteistyöhön. Harjoittelijat koulutetaan tehtäviinsä, joissa he voivat hyödyntää meriturvallisuus-, viestintä- tai hallintoalan opinnoissa tai työssä hankittua osaamista.

Kohderyhmä: EU-maiden, Norjan, Islannin ja liittymistä edeltävän strategian piiriin kuuluvien EU:n ehdokasmaiden kansalaiset, joilla on hyvä englannin kielen taito. Hakijoilta edellytetään alemman korkeakoulututkinnon suorittamista kokonaisuudessaan.

Harjoittelun kesto: 3-6 kuukautta

Palkka/korvaus: Kuukausikorvaus, jonka määrästä päätetään erikseen.

Aloitusajankohta: 1. maaliskuuta ja 1. syyskuuta