Etusivu > Deiseanna fostaíochta > Institutions and agencies > (EMSA) An Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí

(EMSA) An Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí

Tá sé de chúram ar EMSA an riosca de thimpistí muirí agus de thruailliú mara ó longa a laghdú.

Tréimhsí oiliúna

Tréimhsí oiliúna

Áit(eanna): Liospóin (an Phortaingéil)
Cineál an chonartha: Oiliúnaí

Is é is aidhm don chlár tréimshí oiliúna caoi a thabhairt do na hoiliúnaithe taithí oibre a fháil ar an dlí maidir le sábháilteacht mhuirí, freagairt ar thruailliú na farraige agus comhar idir na Ballstáit i ngnóthaí muirí. De bharr oiliúint inseirbhíse agus na hoibre a dhéanann siad féadann na hoiliúnaithe taithí phraiticiúil a fháil agus feidhm phraiticiúil a bhaint as ar fhoghlaim siad ar an ollscoil nó as a gcuid oibre, i réimse na sábháilteachta muirí, na cumarsáide nó an riaracháin.

Cé atá incháilithe? Daoine atá ina náisiúnach de Bhallstát den Aontas Eorpach, den Íoslainn, den Iorua agus de thíortha is iarrthóirí ar bhallraíocht san Aontas agus ag a bhfuil straitéis réamhaontachais. Caithfidh Béarla a bheith ag na hiarrthóirí agus caithfidh an chéad chuid de chúrsa ardoideachais (cúrsa ollscoile) a bheith déanta ag na hiarrthóirí agus céim iomlán a bheith bainte amach acu.

Fad ama: 3-6 mhí

Pá: Is tréimhse oiliúna ar pá í seo. Socraítear an pá cás ar chás.

Dátaí tosaigh: 1 Márta agus 1 Meán Fómhair

Tuilleadh eolais: http://emsa.europa.eu/jobs/vacancies.html