Home > Job opportunities > Institutions and agencies > (EMSA) Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego

(EMSA) Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego

EMSA odpowiada za zmniejszenie ryzyka wypadków morskich i zanieczyszczenia morza przez statki.

Lokalizacja: 

Staż

EMSA – Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego

Aktualne procedury naboru: 03/10/2018
Termin: 03/11/2018 - 00:59(czasu brukselskiego)
Lokalizacja: Lizbona (Portugalia)
Typ umowy o pracę: Stażysta

Staże mają umożliwić uczestnikom zdobycie doświadczenia zawodowego w dziedzinie przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa morskiego, reagowania na zanieczyszczenia morza oraz współpracy między państwami członkowskimi w kwestiach dotyczących bezpieczeństwa morskiego. W trakcie powierzonych im zadań stażyści mogą zdobywać doświadczenie i wykorzystywać w praktyce wiedzę zdobytą podczas studiów lub pracy zawodowej w dziedzinach dotyczących bezpieczeństwa morskiego, komunikacji i administracji.

Kto może się zgłosić: Obywatele państw członkowskich UE, Islandii, Norwegii i krajów kandydujących będących beneficjentami strategii przedakcesyjnych, którzy posiadają dobrą znajomość języka angielskiego. Kandydaci muszą mieć ukończony pierwszy cykl studiów wyższych i posiadać odpowiedni dyplom.

Czas trwania: Od 3 do 6 miesięcy

Staż płatny: Tak, wynagrodzenie jest ustalane indywidualnie dla każdego przypadku.

Terminy rozpoczęcia stażu: 1 marca i 1 października