Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Institutions and agencies > (EMSA) Európska námorná bezpečnostná agentúra

(EMSA) Európska námorná bezpečnostná agentúra

EMSA je zodpovedná za zníženie rizika námorných nehôd a znečisťovania morí z lodí.

Stáž

Stáže

Miesto(-a): Lisabon (Portugalsko)
Druh zmluvy: Stážisti

Cieľom programu stáží je poskytnúť stážistom pracovné skúsenosti v oblasti právnych predpisov o námornej bezpečnosti, reakcie na znečistenie na mori a spolupráce členských štátov týkajúcej sa bezpečnosti na mori. Odborná príprava na pracovisku umožní stážistom získať praktické pracovné skúsenosti a v praxi uplatniť znalosti získané počas štúdia alebo profesionálnej kariéry v oblasti námornej bezpečnosti, komunikácie alebo správy.

Kto sa môže prihlásiť: Štátni príslušníci členských štátov EÚ, Islandu, Nórska a kandidátskych krajín, na ktoré sa vzťahuje predvstupová stratégia, s dobrou znalosťou angličtiny. Uchádzači musia mať ukončený prvý stupeň vysokoškolského štúdia (vysokoškolské vzdelanie) a plnohodnotný titul.

Trvanie: 3 mesiace – 6 mesiacov

Platená stáž: Áno. Plat sa stanoví podľa konkrétneho prípadu.

Dátumy nástupu: 1. marec a 1. september

Ďalšie informácie: http://emsa.europa.eu/jobs/vacancies.html