Home > Job opportunities > Institutions and agencies > (EMSA) Europeiska sjösäkerhetsbyrån

(EMSA) Europeiska sjösäkerhetsbyrån

Emsa ska bidra till att minska riskerna för olyckor till havs och utsläpp från fartyg.

Tjänsteorter: 

Praktik

Praktik

Första ansökningsdag: 19/11/2019 - 00:00
Sista ansökningsdag: 19/12/2019 - 23:59(Bryssel-tid)
Tjänsteorter: Lissabon (Portugal)
Anställningsform: Praktikant

Som praktikant får du praktisk yrkeserfarenhet från följande områden: sjösäkerhetslagstiftning, insatser mot havsföroreningar och medlemsländernas sjösäkerhetssamarbete. Du får också chansen att använda dina kunskaper från studierna eller arbetslivet om sjösäkerhet, kommunikation eller administration.

Vem kan söka? Du som är medborgare i ett EU-land, Island, Norge eller ett kandidatland som omfattas av en föranslutningsstrategi. Du måste ha en högskoleexamen på grundnivå och goda kunskaper i engelska.

Hur lång är praktiken? 3–6 månader

Får jag lön? Ja, den fastställs individuellt

Startdatum: 1 mars och 1 september