Начало > Възможности за работа > Institutions and agencies > Агенция на Европейския съюз за киберсигурност (ENISA)

Агенция на Европейския съюз за киберсигурност (ENISA)

Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност (ENISA) е експертен център в областта на киберсигурността в Европа. Агенцията се намира в Атина, Гърция, като разполага с офис и в Ираклион, Гърция.

Местоположение (-я): 

Стаж

Агенция на Европейския съюз за киберсигурност (ENISA)

Местоположение (-я): Атина (Гърция)
Вид на договора: Стажант

Стажовете в Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA) позволяват на ентусиазирани висшисти да допринесат със своя свеж поглед и актуални научни знания за подобряване на оперативната работа на ENISA.

Кой може да кандидатства: Граждани на държави от ЕС или Норвегия, Исландия и Лихтенщайн, завършили първия цикъл от своя курс на висше образование и получили пълна университетска степен или неин еквивалент

Продължителност: 3 — 12 месеца 

Заплащане: Да. Около 1000 евро на месец

Начални дати: През цялата година

За повече информация: https://www.enisa.europa.eu/recruitment/working-for-enisa/traineeship