Strona główna > Możliwości zatrudnienia > Institutions and agencies > (ENISA) Agencja Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa

(ENISA) Agencja Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa

Agencja Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA) jest ośrodkiem wiedzy specjalistycznej w dziedzinie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni w Europie. Siedziba agencji mieści się w Grecji – w Atenach. Agencja posiada też drugie biuro w Grecji – w Heraklionie.

Staż

ENISA – Agencja Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa

Aktualne procedury naboru: 28/05/2021 - 12:00
Termin: 30/05/2022 - 16:00(czasu brukselskiego)
Lokalizacja: Ateny (Grecja)
Typ umowy o pracę: Stażysta

W ramach organizowanych przez Agencję Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA) staży entuzjastycznie nastawieni absolwenci uczelni wyższych dzielą się z pracownikami agencji świeżym spojrzeniem na wiele kwestii i aktualną wiedzą akademicką. Dzięki temu ENISA może jeszcze lepiej realizować swoje codzienne zadania.

Kto może się zgłosić: Obywatele państw członkowskich UE oraz Norwegii, Islandii i Liechtensteinu, którzy ukończyli studia wyższe pierwszego stopnia i uzyskali dyplom licencjata lub jego ekwiwalent.

Czas trwania: Od 3 do 12 miesięcy 

Staż płatny: Tak – około 1 000 euro miesięcznie

Terminy rozpoczęcia stażu: Brak stałych terminów

Więcej informacji: https://www.enisa.europa.eu/recruitment/working-for-enisa/traineeship