Home > Job opportunities > Institutions and agencies > ENISA — Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност

ENISA — Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност

Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA) е експертен център в областта на кибернетичната сигурност в Европа. Тя е разположена в Гърция със седалище в Хераклион на о-в Крит и оперативен офис в Атина.

От своето създаване през 2004 г. ENISA активно работи за постигането на високо равнище на мрежова и информационна сигурност (МИС) в Съюза, за развитието на култура на МИС в обществото и за повишаване на осведомеността в тази област, като по този начин допринася за доброто функциониране на вътрешния пазар.

Местоположение (-я): 

Стаж

Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA)

Местоположение (-я): Ираклио (Гърция)
Вид на договора: Стажант

Стажовете в Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA) позволяват на ентусиазирани висшисти да допринесат със своя свеж поглед и актуални научни знания за подобряване на оперативната работа на ENISA.

Кой може да кандидатства: Граждани на държави от ЕС или Норвегия, Исландия и Лихтенщайн, завършили първия цикъл от своя курс на висше образование и получили пълна университетска степен или неин еквивалент

Продължителност: 3 — 12 месеца 

Платен: Да. Около 1000 евро на месец

Начални дати: Текущи