Home > Job opportunities > Institutions and agencies > (ENISA) Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací

(ENISA) Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací

Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) je centrem pro odborné poznatky z oblasti kybernetické bezpečnosti v Evropě. Sídlí v Heraklionu na Krétě a provozní kancelář má v Aténách.

ENISA se od roku 2004, kdy byla zřízena, aktivně podílí na zajišťování vysoké úrovně bezpečnosti sítí a informací v Unii, na zvyšování obecného povědomí o nezbytnosti takového zabezpečení a rozvoji kultury v této oblasti. Tím přispívá k lepšímu fungování vnitřního trhu.

Odborná stáž

ENISA - Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací

Lokalita/y: Heraklion (Řecko)
Druh smlouvy: Stáže

Prostřednictvím stáží má Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) možnost seznámit se s perspektivou mladých absolventů, kteří přicházejí s nejnovějšími akademickými poznatky ve svém oboru a přinášejí tak čerstvý pohled na každodenní práci agentury.

Kdo může podat přihlášku: Občané členských zemí EU a Norska, Islandu a Lichtenštejnska, kteří dokončili první cyklus vysokoškolského vzdělání a obdrželi příslušný diplom nebo jeho ekvivalent

Doba trvání stáže: 3–12 měsíců 

Placená stáž: Ano. Přibližně 1 000 EUR měsíčně.

Datum zahájení stáže: V průběhu roku (podle potřeby)