Home > Job opportunities > Institutions and agencies > Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeamet (ENISA)

Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeamet (ENISA)

Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeamet (ENISA) on küberjulgeoleku eksperdikeskus Euroopas. Amet asub Kreekas ning selle juhatuse asukoht on Irákleios (Kreetal) ja peamine tegevuskoht Ateenas.

ENISA aitab alates selle loomisest 2004. aastal aktiivselt kaasa kõrgetasemelise võrgu- ja infoturbe tagamisele. Ameti eesmärk on võrgu- ja infoturbe kultuuri juurutamine ühiskonnas ning sellealase teadlikkuse suurendamine, et aidata kaasa siseturu nõuetekohasele toimimisele.

Praktika

Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeamet (ENISA)

Asukoht(asukohad): Heraklion (Kreeka)
Lepingu liik: Praktikant

Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeamet (ENISA) saab tänu oma praktikaprogrammile kasu entusiastlike ülikoolilõpetajate ideedest, kes võivad pakkuda värsket lähenemist ja ajakohaseid akadeemilisi teadmisi, mis aitavad ENISA igapäevatööle kaasa.

Kes saavad kandideerida? ELi liikmesriigi või Norra, Islandi või Liechtensteini kodanikud, kes on lõpetanud kõrghariduse esimese astme õpingud ja omandanud sellele vastava kraadi

Kestus: 3–12 kuud 

Tasustatud: jah Ligikaudu 1000 eurot kuus

Alguskuupäevad: selguvad jooksvalt