Home > Job opportunities > Institutions and agencies > (ENISA) Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Shlándáil Gréasáin agus Faisnéise

(ENISA) Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Shlándáil Gréasáin agus Faisnéise

Ionad saineolais don chibearshlándáil san Eoraip is ea Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Shlándáil Gréasáin agus Faisnéise (ENISA). Sa Ghréig atá an Ghníomhaireacht lonnaithe; in Heraklion na Créite atá a ceannáras agus san Aithin atá a hoifig oibríochtúil.

Ó bunaíodh é in 2004 tá ENISA ag cuidiú go gníomhach ardleibhéal slándála líonraí agus faisnéise (NIS) a bhaint amach laistigh den Aontas, i bhforbairt chultúr NIS sa tsochaí agus i ngníomhaíochtaí chun feasacht faoi NIS a ardú, rud a éascaíonn ceart-fheidhmiú an mhargaidh inmheánaigh.

Tréimhsí oiliúna

(ENISA) Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Shlándáil Gréasáin agus Faisnéise

Áit(eanna): Heraklion (an Ghréig)
Cineál an chonartha: Oiliúnaí

A bhuí lena scéim tréimhsí oiliúna tá caoi ag ENISA a bheith ag obair le céimithe díocasacha a mbíonn dearcadh úr acu agus an t-eolas acadúil is déanaí ar a réimse oibre. Déanann sin leas ENISA agus cuidíonn sé leis ar dhóigh phraiticiúil a chuid oibre a dhéanamh ó lá go chéile.

Cé atá incháilithe? Náisiúnaigh de Bhallstát den Aontas Eorpach nó den Iorua, den Íoslainn agus de Lichtinstéin, a bhfuil bunchúrsa ollscoile déanta acu agus céim iomlán nó a cothrom bainte amach acu dá bharr.

Fad ama: 3-12 mhí 

Pá: Is tréimhse oiliúna ar pá é seo. Tuairim agus €1,000 sa mhí an pá.

Dátaí tosaigh: Níl aon dáta ar leith leagtha síos.