Home > Job opportunities > Institutions and agencies > (ENISA) Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost

(ENISA) Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost

Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost ENISA stručni je centar za kibernetičku sigurnost u Europi. Agencija je smještena u Grčkoj te ima sjedište u Heraklionu na Kreti i operativni ured u Ateni.

ENISA aktivno doprinosi visokoj razini mrežne i informacijske sigurnosti unutar Unije od svojeg osnutka 2004., razvoju kulture mrežne i informacijske sigurnosti i podizanju svijesti o mrežnoj i informacijskoj sigurnosti, čime doprinosi pravilnom funkcioniranju unutarnjeg tržišta.

Pripravnički staž

Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA)

Mjesto zaposlenja: Heraklion (Grčka)
Vrsta ugovora: Pripravnici

Program pripravničkog stažiranja omogućuje ENISA-i da iskoristi potencijal i entuzijazam osoba koje su nedavno diplomirale te stekne uvid u najnovija saznanja iz akademskih krugova, a u svrhu poboljšanja svakodnevnog rada Agencije.

Tko se može prijaviti: državljani država članica EU-a te Norveške, Islanda ili Lihtenštajna koji su dovršili prvi ciklus visokoškolskog obrazovanja i stekli punu diplomu ili jednakovrijednu ispravu

Trajanje: 3 do 12 mjeseci 

Plaćeno: da, oko 1000 EUR mjesečno

Datum početka: bez datuma