Home > Job opportunities > Institutions and agencies > Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūra (<i>ENISA</i>)

Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūra (<i>ENISA</i>)

Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA) ir specializēts ekspertu centrs kiberdrošības jomā Eiropā. Aģentūra atrodas Grieķijā – administrācija ir Hēraklejā (Krētā), bet pamatdarbība notiek Atēnās.

ENISA kopš tās dibināšanas 2004. gadā aktīvi palīdz garantēt tīklu un informācijas drošības (TID) augstu līmeni Savienībā, kā arī attīstīt TID kultūru sabiedrībā un palielināt izpratni par TID, tādējādi veicinot iekšējā tirgus pienācīgu darbību.

Prakse

(ENISA) Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūra

Vieta(-as): Herakliona (Grieķija)
Līguma veids: Stažieri

Praktikantu programmā ENISA izmanto jaunu, entuziasma pilnu universitāšu beidzēju svaigo skatījumu un mūsdienīgās akadēmiskās zināšanas, lai bagātinātu savu ikdienas darbu.

Kas var pieteikties: ES dalībvalstu, Norvēģijas, Islandes un Lihtenšteinas valstspiederīgie, kas beiguši augstākās izglītības studiju pirmo posmu un ieguvuši pabeigtas augstākās izglītības grādu vai līdzvērtīgu kvalifikāciju.

Ilgums: 3–12 mēneši 

Apmaksa: Jā. Aptuveni 1000 eiro mēnesī.

Sākuma datums: tiklīdz parādās vakance.