Home > Job opportunities > Institutions and agencies > Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA)

Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA)

Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) jest ośrodkiem wiedzy specjalistycznej w dziedzinie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni w Europie. Siedziba agencji znajduje się w Heraklionie na Krecie, a jej biuro operacyjne w Atenach.

Od czasu jej utworzenia w 2004 r. ENISA aktywnie przyczynia się do zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa sieci i informacji w Unii. Działa także na rzecz rozwoju kultury bezpieczeństwa sieci i informacji w społeczeństwie oraz do szerzenia wiedzy na ten temat, wspierając tym samym prawidłowe funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

Staż

ENISA – Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji

Lokalizacja: Heraklion (Grecja)
Typ umowy o pracę: Stażysta

W ramach organizowanych przez Agencję Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) staży entuzjastycznie nastawieni absolwenci uczelni wyższych dzielą się z pracownikami agencji świeżym spojrzeniem na wiele kwestii i aktualną wiedzą akademicką. Dzięki temu ENISA może jeszcze lepiej realizować swoje codzienne zadania.

Kto może się zgłosić: Obywatele państw członkowskich UE oraz Norwegii, Islandii i Liechtensteinu, którzy ukończyli studia wyższe pierwszego stopnia i uzyskali dyplom licencjata lub jego ekwiwalent.

Czas trwania: Od 3 do 12 miesięcy 

Staż płatny: Tak – około 1 000 euro miesięcznie

Terminy rozpoczęcia stażu: Brak stałych terminów