Home > Job opportunities > Institutions and agencies > Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA)

Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA)

Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA) este un centru de expertiză pentru securitatea cibernetică în Europa. Agenția își desfășoară activitatea în Grecia, cu sediul în Heraklion (Creta) și un birou operațional în Atena.

De la crearea sa, în 2004, ENISA contribuie la asigurarea unui nivel ridicat de securitate a rețelelor și a informațiilor (NIS) în Uniune, la dezvoltarea unei culturi a NIS în societate și la creșterea gradului de informare cu privire la NIS, ceea ce facilitează buna funcționare a pieței interne.

Stagiari

Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA)

Locații: Heraklion (Grecia)
Tip de contract: Stagiar

Prin sistemul său de stagii, ENISA beneficiază de opiniile și de entuziasmul absolvenților, care pot veni cu un nou punct de vedere și cu cele mai recente cunoștințe, contribuind astfel la activitatea de zi cu zi a Agenției.

Candidați eligibili: Cetățeni ai statelor membre ale UE sau ai Norvegiei, Islandei sau Liechtensteinului, care au absolvit primul ciclul de studii superioare și au obținut diploma sau alt înscris echivalent

Durata: 3-12 luni 

Plătit: Da. Circa 1 000 EUR pe lună

Date de începere: În derulare