Home > Job opportunities > Institutions and agencies > (ENISA) Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť

(ENISA) Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť

Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA) je centrom pre expertízu v oblasti kybernetickej bezpečnosti v Európe. Sídlo má v Heraklione na Kréte a jej operačná kancelária sa nachádza v Aténach (Grécko).

Od svojho zriadenia v roku 2004 ENISA aktívne prispieva k vysokej úrovni sieťovej a informačnej bezpečnosti v Únii, zvyšovaniu povedomia o sieťovej a informačnej bezpečnosti v spoločnosti a rozvoju kultúry v tejto oblasti. Tým zároveň prispieva k riadnemu fungovaniu vnútorného trhu.

Stáž

(ENISA) Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť

Miesto(-a): Heraklion (Grécko)
Druh zmluvy: Stážisti

Agentúra ENISA má vďaka svojmu programu stáží prínos z podnetov nadšených absolventov vysokých škôl, ktorí prinášajú nové pohľady a súčasné akademické poznatky. To všetko obohacuje každodennú prácu agentúry.

Kto sa môže prihlásiť: Štátni príslušníci členského štátu EÚ alebo Nórska, Islandu a Lichtenštajnska, ktorí ukončili prvý cyklus vysokoškolského štúdia a získali plnohodnotný titul alebo jeho ekvivalent

Trvanie: 3 mesiace – 12 mesiacov 

Platená stáž: Áno. Približne 1 000 EUR mesačne

Dátumy nástupu: Priebežne