Home > Job opportunities > Institutions and agencies > (ENISA) Agencija Evropske unije za varnost omrežij in informacij

(ENISA) Agencija Evropske unije za varnost omrežij in informacij

Agencija Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA) je središče strokovnega znanja o kibernetski varnosti v Evropi. Agencija se nahaja v Grčiji. Sedež ima v Heraklionu na Kreti in operativni urad v Atenah.

Agencija od svoje ustanovitve leta 2004 skrbi za visoko stopnjo varnosti omrežij in informacij v Evropski uniji, za uveljavljanje kulture varnosti omrežij in informacij ter za ozaveščanje o pomenu varnosti. Tako prispeva k pravilnemu delovanju notranjega trga.

Pripravništvo

Evropska agencija za varnost omrežij in informacij (ENISA)

Lokacija/-e: Iraklion (Grčija)
Vrsta pogodbe: Pripravnik

Program pripravništva omogoča agenciji ENISA, da izkoristi potencial in zavzetost diplomantov, ki s svežim pogledom in najnovejšim akademskim znanjem koristijo vsakdanjemu delu agencije.

Kdo se lahko prijavi: državljani držav članic EU ali Norveške, Islandije in Lihtenštajna s končano prvo stopnjo visokošolskega študija in diplomo oziroma enakovrednim spričevalom

Trajanje: 3–12 mesecev 

Plačano: da, okoli 1 000 evrov na mesec

Začetek: ko se odpre prosto mesto