Home > Job opportunities > Institutions and agencies > (ENISA) Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet

(ENISA) Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet

EU:s byrå för nät- och informationssäkerhet, Enisa, är ett expertcentrum för it-säkerhet i Europa. Byrån har sitt huvudkontor i Heraklion på Kreta och ett operativt kontor i Aten.

Enisa har sedan starten 2004 bidragit till att stärka nät- och informationssäkerheten i EU, utveckla en säkerhetskultur och öka kunskapen om nätsäkerhet. På så sätt bidrar man till en väl fungerande inre marknad.

Praktik

Enisa – EU:s byrå för nät- och informationssäkerhet

Tjänsteorter: Heraklion (Grekland)
Anställningsform: Praktikant

Enisa ser det som en förmån att arbeta med högskoleutbildade praktikanter. Ni är entusiastiska medarbetare och bidrar med nya infallsvinklar och aktuell kunskap och förbättrar därmed vår verksamhet.

Vem kan söka? Du som är medborgare i ett EU-land eller i Norge, Island eller Liechtenstein och har en högskoleexamen på minst grundnivå

Hur lång är praktiken? 3–12 månader 

Får jag lön? Ja, cirka 1 000 euro i månaden

Startdatum: Löpande