Начало > Възможности за работа > Агенции и институции > (ИЕСИС) Институт на Европейския съюз за изследване на сигурността

(ИЕСИС) Институт на Европейския съюз за изследване на сигурността

Институтът на Европейския съюз за изследване на сигурността (ИЕСИС) е агенцията на ЕС, която се занимава с анализ на въпросите, свързани с външната политика и политиката за сигурност и отбрана. Основната мисия на института е да осигурява анализи и форуми за обсъждане, които да послужат при формулирането на политиката на ЕС.

Местоположение (-я):