Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Institutions and agencies > (EU ISS) Ινστιτούτο Μελετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Ασφάλειας

(EU ISS) Ινστιτούτο Μελετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Ασφάλειας

Το Ινστιτούτο Μελετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Ασφάλειας (EUISS) είναι ο οργανισμός της Ένωσης που ασχολείται με την ανάλυση ζητημάτων εξωτερικής πολιτικής, καθώς και πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Κύρια αποστολή του Ινστιτούτου είναι η παροχή αναλύσεων και φόρουμ συζητήσεων που συμβάλλουν στη διαμόρφωση των πολιτικών της ΕΕ.

Τόπος/οι::