Förstasida > Jobb och praktik > Institutions and agencies > (EU ISS) Europeiska unionens institut för säkerhetsstudier

(EU ISS) Europeiska unionens institut för säkerhetsstudier

Institutet för säkerhetsstudier ska analysera utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska frågor. Huvuduppdraget är att göra analyser och tjäna som ett forum för diskussioner som kan användas som underlag för EU:s politik.

Tjänsteorter: