Начало > Възможности за работа > Агенции и институции > (EU-LISA) Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие

(EU-LISA) Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие

EU-LISA, агенцията на ЕС за оперативното управление на широкомащабни информационни системи, започна да функционира през декември 2012 г. Тя изпълнява задачи, свързани с оперативното управление на ШИС II, ВИС и Евродак. Нейната основна оперативна задача е да гарантира, че тези системи функционират без прекъсване денонощно през цялата седмица.

Местоположение (-я):