Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Institutions and agencies > (EU-LISA) Ευρωπαϊκός οργανισμός για την επιχειρησιακή διαχείριση των συστημάτων πληροφορικής ευρείας κλίμακας στον τομέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης

(EU-LISA) Ευρωπαϊκός οργανισμός για την επιχειρησιακή διαχείριση των συστημάτων πληροφορικής ευρείας κλίμακας στον τομέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης

Ο ευρωπαϊκός οργανισμός για τη λειτουργική διαχείριση μεγάλων πληροφοριακών συστημάτων άρχισε να λειτουργεί τον Δεκέμβριο του 2012. Είναι υπεύθυνος για τη λειτουργική διαχείριση του SIS II, του VIS και του EURODAC. Κύριο επιχειρησιακό καθήκον του είναι η διασφάλιση της λειτουργίας των συστημάτων αυτών σε 24ωρη βάση, επτά ημέρες την εβδομάδα.

Τόπος/οι::