Förstasida > Jobb och praktik > Institutions and agencies > (EU-LISA) Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa

(EU-LISA) Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa

Byrån drog igång sin verksamhet i december 2012 och utför uppgifter för Schengens informationssystem SIS II, it-systemet för viseringar (VIS) och Eurodac (databas med fingeravtryck). Huvuduppgiften är att se till att de här it-systemen fungerar dygnet runt, året runt.

Tjänsteorter: