Начало > Възможности за работа > Агенции и институции > (ЕВРОЮСТ) Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие

(ЕВРОЮСТ) Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие

Евроюст стимулира и подобрява координацията на разследвания и наказателни преследвания между компетентните органи в страните членки и засилва тяхното сътрудничество, по-специално като улеснява взаимната международна правна помощ и изпълнението на исканията за екстрадиция.

Местоположение (-я): 

Стаж

(Евроюст) Агенция на Европейския съюз за съдебно сътрудничество

Местоположение (-я): Хага (Нидерландия)
Вид на договора: Стажант

Евроюст предлага определен брой стажове през цялата година, които ви дават възможност да научите повече за дейността на нашата организация и да приложите на практика вашите знания и умения, като допринасяте за мисията на Евроюст. 

Кой може да кандидатства: Граждани на държави от Европейския съюз и страни кандидатки, които са завършили или в момента следват курс на университетско образование или професионално обучение, имащ отношение към задачите на стажа в Евроюст, или, като алтернатива, имат професионален опит, които би бил от полза за стажа.

Продължителност: 3 — 6 месеца

Заплащане: Не.

Начални дати: Текущи

За повече информация: http://www.eurojust.europa.eu/careers/Pages/Internships.aspx