Úvod > PRACOVNÍ NABÍDKY > Institutions and agencies > (EUROJUST) Evropská jednotka pro soudní spolupráci

(EUROJUST) Evropská jednotka pro soudní spolupráci

Eurojust prosazuje lepší koordinaci činnosti orgánů členských zemí při vyšetřování a stíhání osob a snaží se o užší spolupráci těchto orgánů, a to především tím, že usnadňuje výkon mezinárodní vzájemné právní pomoci a vyřizování žádostí o vydání osob.

Lokalita/y: 

Odborná stáž

(EUROJUST) Evropská jednotka pro soudní spolupráci

Lokalita/y: Haag (Nizozemsko)
Druh smlouvy: Stáže

Eurojust nabízí v průběhu celého roku řadu stáží, díky nimž se mohou jednotlivci dozvědět více o činnosti naší organizace a uplatnit své dovednosti a znalosti v praxi. 

Kdo může podat přihlášku: Státní příslušníci členských států Evropské unie a kandidátských zemí, kteří dokončili vysokoškolské vzdělání či odbornou přípravu zaměřenou na náplň stáže v Eurojustu nebo v současné době studují či se učí, nebo mají odpovídající odborné zkušenosti, které by byly pro stáž přínosem.

Doba trvání stáže: 3-6 měsíců

Placená stáž: ne

Datum zahájení stáže: průběžně během roku

Více informací: http://www.eurojust.europa.eu/careers/Pages/Internships.aspx