Forside > Jobmuligheder > Institutions and agencies > (EUROJUST) Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde

(EUROJUST) Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde

Eurojust styrker og forbedrer koordineringen af strafferetlig efterforskning og retsforfølgning mellem de kompetente myndigheder i medlemslandene og fremmer deres indbyrdes samarbejde, primært ved at lette gennemførelsen af internationale aftaler om gensidig retshjælp og udleveringsbegæringer.

Praktik

Den Europæiske Unions Enhed for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust)

Sted/steder: The Hague (The Netherlands)
Kontrakttype: Praktikant

Året igennem tilbyder Eurojust en række praktikpladser for at give folk mulighed for at lære mere om, hvad vores organisation laver, og bruge deres viden og færdigheder i praksis ved at bidrage til arbejdet i Eurojust. 

Hvem kan søge? Statsborgere i et EU-land eller kandidatland, som har bestået eller er i gang med en uddannelse, der svarer til en videregående uddannelse eller erhvervsuddannelse, der er relevant for et praktikophold i Eurojust, eller som har erhvervserfaring, der kan bruges under praktikopholdet.

Varighed: 3-6 måneder

Lønnet? Nej.

Startdato: Løbende

Flere oplysninger: http://www.eurojust.europa.eu/careers/Pages/Internships.aspx