Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Institutions and agencies > (EUROJUST) Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(EUROJUST) Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Eurojust προωθεί και βελτιώνει το συντονισμό των ερευνών και των διώξεων μεταξύ των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών και βελτιώνει τη συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών, διευκολύνοντας ιδίως την υλοποίηση της διεθνούς αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής και την εκτέλεση αιτήσεων έκδοσης.

Πρακτική άσκηση

Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurojust)

Τόπος/οι:: Χάγη (Κάτω Χώρες)
Είδος σύμβασης: Ασκούμενος

Η Eurojust προσφέρει κάθε χρόνο ορισμένες θέσεις για πρακτική άσκηση χάρη στις οποίες τα ενδιαφερόμενα άτομα έχουν την ευκαιρία να μάθουν περισσότερα σχετικά με τις δραστηριότητες του οργανισμού και να προσφέρουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους συμβάλλοντας στο έργο του. 

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: Υπήκοοι των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των υποψηφίων χωρών, που έχουν πραγματοποιήσει ή πραγματοποιούν πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές ή επαγγελματική κατάρτιση σχετικές με τα καθήκοντα της πρακτικής άσκησης στην Eurojust ή, εναλλακτικά, διαθέτουν σχετική επαγγελματική εμπειρία που θα ήταν επωφελής στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης.

Διάρκεια: 3-6 μήνες

Αμειβόμενη θέση: Όχι.

Ημερομηνίες έναρξης: Σε εξέλιξη

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.eurojust.europa.eu/careers/Pages/Internships.aspx