Avaleht > Töövõimalused > Institutions and agencies > (EUROJUST) Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Amet

(EUROJUST) Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Amet

Eurojust edendab ja tõhustab uurimiste ja õigusemõistmise koordineerimist liikmesriikide pädevate asutuste vahel ning tõhustab selliste asutuste koostööd, konkreetselt hõlbustades rahvusvaheliste vastastikuste õigusabitaotluste ning väljaandmistaotluste täitmist.

Asukoht(asukohad): 

Praktika

Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Amet (Eurojust)

Asukoht(asukohad): Haag (Madalmaad)
Lepingu liik: Praktikant

Eurojust pakub aasta jooksul mitmesuguseid praktikakohti, et anda praktikantidele võimalus tutvuda organisatsiooni ülesannetega ja Eurojusti tööle kaasa aidates oma teadmisi ja oskusi rakendada. 

Kes saavad kandideerida? Euroopa Liidu liikmesriikide või kandidaatriikide kodanikud, kellel on lõpetatud haridustase või kes parajasti omandavad haridustaset, mis vastab ülikooliõppele või kutseharidusele, mis on seotud Eurojusti praktikandi ülesannetega, või kellel on Eurojusti tegevusega seotud valdkondades praktikat soodustav töökogemus.

Kestus: 3–6 kuud

Tasustatud: ei.

Alguskuupäevad: selguvad jooksvalt

Lisateave: http://www.eurojust.europa.eu/careers/Pages/Internships.aspx