Etusivu > Avoimet työpaikat > Institutions and agencies > (EUROJUST) Euroopan unionin oikeudellisen yhteistyön yksikkö

(EUROJUST) Euroopan unionin oikeudellisen yhteistyön yksikkö

Eurojust edistää jäsenvaltioiden tutkinta- ja syyttäjäviranomaisten välistä koordinointia ja toimivaltaisten viranomaisten välistä yhteistyötä. Se helpottaa kansainvälisten oikeusapupyyntöjen täyttämistä ja luovuttamispyyntöjen täytäntöönpanoa.

Toimipaikat: 

Työharjoittelu

Euroopan unionin oikeudellisen yhteistyön yksikkö (EUROJUST)

Toimipaikat: Haag (Alankomaat)
Sopimuksen tyyppi: Harjoittelijat

Eurojustissa avautuu ympäri vuoden harjoittelupaikkoja, joissa harjoittelijat voivat tutustua viraston toimintaan ja hyödyntää osaamistaan ja/tai kokemustaan. 

Kohderyhmä: EU:n jäsenmaiden ja ehdokasmaiden kansalaiset, jotka ovat suorittaneet tai suorittavat parhaillaan korkeakoulutasoista tai ammatillista tutkintoa Eurojustin tehtäviin liittyvällä alalla tai joilla on harjoittelupaikkaan sopivaa työkokemusta.

Harjoittelun kesto: 3–6 kuukautta

Palkka/korvaus: Harjoitteluajalta ei makseta palkkaa/korvausta.

Aloitusajankohta: Tehtäväkohtainen

Lisätietoja: http://www.eurojust.europa.eu/careers/Pages/Internships.aspx