Etusivu > Deiseanna fostaíochta > Institutions and agencies > (EUROJUST) An tAonad Eorpach um Chomhar Breithiúnach

(EUROJUST) An tAonad Eorpach um Chomhar Breithiúnach

Déanann EUROJUST comhordú imscrúduithe agus ionchúisimh a spreagadh agus a fheabhsú idir údaráis inniúla na mBallstát, agus cuireann sé leis an gcomhar eatarthu, go háirithe trí chúnamh frithpháirteach dlíthiúil idirnáisiúnta agus cur chun feidhme iarrataí ar eiseachadadh a éascú.

Tréimhsí oiliúna

(EUROJUST) An tAonad Eorpach um Chomhar Breithiúnach

Áit(eanna): An Háig (an Ísiltír)
Cineál an chonartha: Oiliúnaí

Le linn na bliana, cuireann Eurojust roinnt tréimhsí oiliúna ar fáil chun deis a thabhairt do dhaoine eolas a chur ar a mbíonn ar siúl aige, agus chun úsáid phraiticiúil a bhaint as a gcuid oideachais agus scileanna trí chabhrú le Eurojust a mhisean a chomhlíonadh. 

Cé atá incháilithe? Náisiúnaigh de Bhallstáit den Aontas Eorpach agus de na tíortha is iarrthóirí ar bhallraíocht san Aontas, ag a bhfuil leibhéal oideachais is comhionann le cúrsa ollscoile nó gairmoiliúna – bíodh an cúrsa críochnaithe nó fós ar siúl – a bhaineann le cúraimí na tréimhsí oiliúna ag Eurojust, nó ag a bhfuil taithí ghairmiúil ábhartha a bheadh ina buntáiste le linn na tréimhse oiliúna.

Fad ama: 3-6 mhí

Pá: Ní tréimhse oiliúna ar pá é seo

Dátaí tosaigh: Níl aon dáta tosaigh ar leith leagtha síos

Tuilleadh eolais: http://www.eurojust.europa.eu/careers/Pages/Internships.aspx