Pradžia > Darbo galimybės > Institutions and agencies > (EUROJUSTAS) Europos Sąjungos teisminio bendradarbiavimo skyrius

(EUROJUSTAS) Europos Sąjungos teisminio bendradarbiavimo skyrius

Eurojustas skatina ir gerina valstybių narių kompetentingų institucijų atliekamų tyrimų ir baudžiamojo persekiojimo koordinavimą ir gerina šių institucijų tarpusavio bendradarbiavimą, visų pirma padėdamas teikti tarptautinę abipusę teisinę pagalbą ir tenkinti ekstradicijos prašymus.

Stažuotės

Europos Sąjungos teisminio bendradarbiavimo padalinys (Eurojustas)

Vieta/os: Haga (Nyderlandai)
Etatų rūšys: Stažuotojas

Visus metus Eurojustas rengia stažuotes, kad jų dalyviai galėtų plačiau susipažinti su šios organizacijos veikla ir praktiškai pritaikyti savo žinias ir įgūdžius, padėdami Eurojustui vykdyti jo užduotis. 

Paraiškas teikti gali: Europos Sąjungos valstybių narių ir šalių kandidačių piliečiai, jau baigę arba dar tęsiantys universitetinio lygmens studijas arba profesinį mokymą, susijusį su stažuotės Eurojuste užduotimis, arba turintys atitinkamos darbo patirties, kuri būtų naudinga stažuojantis.

Trukmė: 3–6 mėnesiai

Ar stažuotojams mokama? Ne.

Pradžios datos: nuolat

Daugiau informacijos: http://www.eurojust.europa.eu/careers/Pages/Internships.aspx