Sākumlapa > Darba iespējas > Institutions and agencies > (EUROJUST) Eiropas Savienības Tiesu sadarbības vienība

(EUROJUST) Eiropas Savienības Tiesu sadarbības vienība

Eiropas Tiesu sadarbības vienība (EUROJUST) veicina un uzlabo izmeklēšanas un apsūdzības koordinēšanu starp dalībvalstu kompetentajām iestādēm. Tā uzlabo to sadarbību, jo īpaši, atvieglojot starptautiskās tiesiskās palīdzības sniegšanu un izdošanas pieprasījumu izpildi.

Vieta(-as): 

Prakse

Eiropas Savienības Aģentūra tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (EUROJUST)

Vieta(-as): Hāga (Nīderlande)
Līguma veids: Stažieri

Ik gadu Eurojust piedāvā stažēšanās iespējas, kas stažieriem ļauj labāk iepazīt organizācijas darbību un likt lietā zināšanas un prasmes, sekmējot Eurojust misijas izpildi. 

Kas var pieteikties? Eiropas Savienības valstu un kandidātvalstu iedzīvotāji, kuri ir sasnieguši vai tūlīt sasniegs tādu izglītības līmeni, kas atbilst pabeigtai augstskolas studiju programmai vai tādai profesionālai apmācībai, kas ir saistīta ar Eurojust piedāvātas prakses uzdevumiem, vai arī kuriem ir attiecīga profesionālā pieredze, kas sniedz priekšrocības attiecībā uz šo praksi.

Ilgums: 3–6 mēneši

Apmaksa:

Sākuma datumi: mainīgi

Sīkāka informācija: http://www.eurojust.europa.eu/careers/Pages/Internships.aspx