Paġna ewlenija > Opportunitajiet ta' xogħol > Institutions and agencies > (EUROJUST) L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fil-Ġustizzja Kriminali

(EUROJUST) L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fil-Ġustizzja Kriminali

Il-Eurojust tistimola u ttejjeb il-koordinazzjoni tal-investigazzjonijiet u l-prosekuzzjonijiet bejn l-awtoritajiet kompententi fl-Istati Membri u ttejjeb il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri, partikolarment billi tiffaċilita l-eżekuzzjoni tal-għajnuna legali reċiproka internazzjonali u l-implimentazzjoni ta' rikjesti ta' estradizzjoni.

Traineeship

(EUROJUST) L-Unità Ewropea ta' Kooperazzjoni Ġudizzjarja

Postijiet: The Hague (In-Netherlands)
Tip ta' kuntratt: Apprendist

Matul is-sena, il-Eurojust toffri numru ta’ internships biex tipprovdi lill-individwi bl-opportunità li jitgħallmu aktar dwar l-attivitajiet tal-organizzazzjoni tagħna, u jpoġġu t-tagħlim u l-ħiliet tagħhom fil-prattika billi jikkontribwixxu għall-missjoni tal-Eurojust. 

Min jista’ japplika: Iċ-ċittadini tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea u tal-pajjiżi kandidati li lestew jew attwalment għaddejjin b’livell ta’ edukazzjoni li tikkorrispondi ma’ studji universitarji jew ma’ taħriġ vokazzjonali rilevanti għall-kompiti tal-internship fil-Eurojust jew, b’mod alternattiv, għandhom esperjenza professjonali rilevanti li se tkun qed tibbenefika l-internship.

Tul taż-żmien: 3-6 xhur

Bi ħlas: Le.

Dati tal-Bidu: Il-ħin kollu

Aktar tagħrif: http://www.eurojust.europa.eu/careers/Pages/Internships.aspx