Strona główna > Możliwości zatrudnienia > Institutions and agencies > (EUROJUST) Europejska Jednostka Współpracy Sądowej

(EUROJUST) Europejska Jednostka Współpracy Sądowej

Eurojust wspiera i udoskonala koordynację dochodzeń i śledztw prowadzonych przez właściwe organy poszczególnych państw członkowskich, a także usprawnia współpracę między tymi organami, w szczególności ułatwiając świadczenie transgranicznej wzajemnej pomocy prawnej oraz realizację wniosków o ekstradycję.

Lokalizacja: 

Staż

Eurojust – Europejska Jednostka Współpracy Sądowej

Lokalizacja: Haga (Holandia)
Typ umowy o pracę: Stażysta

Przez cały rok Eurojust oferuje szereg staży, podczas których stażyści mają możliwość poszerzenia swojej wiedzy na temat działalności agencji oraz sprawdzenia swojej wiedzy i swoich umiejętności w praktyce w codziennej pracy. 

Kto może się zgłosić: Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej i krajów kandydujących, którzy ukończyli studia wyższe lub są w ich trakcie bądź odbyli szkolenie zawodowe w dziedzinie dotyczącej zadań realizowanych w ramach Eurojustu, bądź którzy posiadają odpowiednie doświadczenie zawodowe.

Czas trwania: Od 3 do 6 miesięcy

Staż płatny: Nie

Terminy rozpoczęcia stażu: Brak stałych terminów

Więcej informacji: http://www.eurojust.europa.eu/careers/Pages/Internships.aspx