Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Institutions and agencies > (EUROJUST) Jednotka Európskej únie pre justičnú spoluprácu

(EUROJUST) Jednotka Európskej únie pre justičnú spoluprácu

Eurojust presadzuje lepšiu koordináciu činnosti orgánov členských štátov pri vyšetrovaní a stíhaní a prehlbuje ich vzájomnú spoluprácu, a to najmä uľahčovaním medzinárodnej vzájomnej právnej pomoci a vykonávaním žiadostí o vydanie.

Miesto(-a): 

Stáž

Agentúra Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (EUROJUST)

Miesto(-a): Haag (Holandsko)
Druh zmluvy: Stážisti

Eurojust ponúka počas celého roka množstvo stáží, ktoré poskytujú záujemcom možnosť naučiť sa viac o aktivitách tejto organizácie, uplatniť vedomosti a zručnosti v praxi a prispieť tak k poslaniu Eurojustu. 

Kto sa môže prihlásiť: Občania členských štátov Európskej únie a kandidátskych krajín, ktorí dokončili stupeň vzdelania, ktorý zodpovedá univerzitných štúdiám alebo odbornej príprave, ktorá súvisí s úlohami stáže v Eurojuste, prípadne sú študentmi na tomto stupni vzdelania alebo majú relevantnú pracovnú skúsenosť, ktorá môže byť pre stáž prínosom.

Trvanie: 3 – 6 mesiacov

Platená stáž: Nie.

Dátumy nástupu: Priebežne

Ďalšie informácie: http://www.eurojust.europa.eu/careers/Pages/Internships.aspx